Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant AlenDalenFemale/Sweden Recent Activity
Deviant for 2 Years
Needs Core Membership
Statistics 2 Deviations 6 Comments 306 Pageviews
×

Newest Deviations

Favourites

No favourites yet.

Watchers

TittletattlesMiss-StrayDoll
Arceuus 

Groups

This user is not currently part of any groups.

Activity


Journal

No journal entries yet.

deviantID

AlenDalen
Sweden

AdCast - Ads from the Community

×

Comments


:iconarceuus:
Arceuus Featured By Owner Feb 20, 2013  Hobbyist Digital Artist
Hej alen. eftersom att min mobil inte funkar och
att du typ inte har någon som du använder,
så undrar jag om det är någon hemsida du är ganska
mycket på.
för att jag vill kunna prata med dig.
Reply
:iconarceuus:
Arceuus Featured By Owner Feb 12, 2013  Hobbyist Digital Artist
Alen jag har kollat den som gör customs och
hon han stängt. så man kan inte fråga efter customs
just nu.
Reply
Add a Comment: